Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

 

SDH Seletice ve spolupráci s obcí Seletice, Vás srdečně zve na Halloween,

který se koná v sobotu 21.10.2023 od 16:30 hod. na sále místního hostince. 

https://obecseletice.cz/formular/halloween.pdf

_____________________________________________________________

Informace k systému DČOV v obci Seletice

Vážení spoluobčané,
v pátek 1.9.2023 proběhlo setkání občanů s představiteli obce ohledně projektu výstavby DČOV.
S ohledem na podmínky a atmosféru probíhající diskuse mohly některé důležité informace zaniknout,
proto se Vám pokusíme shrnout potřebné informace. Více informací v odkazu.

https://obecseletice.cz/formular/informace-k%C2%A0systemu-dcov-v%C2%A0obci-seletice.pdf

_______________________________________________________________________________

 

Dne 28.8.2023 byly v druhé části zkolaudovány přípojky pro stavbu č.p. 22, 34, 37, 61, 133, 151, 163, č.e. 170,
a pro stavbu na pozemku parcelní číslo 157/2 v katastrálním území Seletice.
________________________________________________________________________________
 
 
Vážení spoluobčané,
v průběhu června proběhl v obci první orientační hydrogeologický průzkum z důvodu realizace DČOV. Průzkum byl proveden na základě zpracované technicko - ekonomické studie likvidace odpadních vod v obci z 7/2022 a místního šetření hydrogeologa.
Závěry průzkumu jsou přílohou této informace.
Jako další etapu plánujeme veřejnou schůzi za účasti dotačního specialisty pana Kousala, projektanta pana Ing. Vopařila DiS. a hydrogeologa pana RNDr. Pivrnce.
Toto setkání by nás mělo posunout do poslední etapy budování DČOV v obci.
 
 
______________________________________________________________________________

 

Vážení občané, Obec Seletice se dotazovala společnosti Comtex s.r.o. poskytující internetové služby v obci, zda po zavedení vysokorychlostního internetu společností O2 bude i nadále provozovat své služby. Odpověď v příloze

https://obecseletice.cz/formular/comtex.pdf

___________________________________________________________________

 

Upozorňujeme občany, že z důvodu sucha byl vydán zákaz pálení až do odvolání výstrahy. V účinnost vstupuje Nařízení kraje č. 3/2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Je zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění tzv. lampionů štěstí, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty apod. Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________

 

Svoz bioodpadu

svoz bioodpadu v obci Seletice bude proveden

ve čtvrtek 28.9.2023 od 8:00 hod.

Další termíny budou zveřejněny později

__________________________________________________________________________________

 

Obec Seletice informuje občany, že v rámci zajištění zkvalitnění telekomunikačních služeb v obci, byli osloveni mobilní operátoři. Vzhledem k negativnímu stanovisku ze strany poskytovatelů služeb, byla obecním úřadem podána žádost na ČTU o zjištění stavu. V obci proběhlo měření úrovně signálu a posouzení dodržení podmínek licence vydané mobilním operátorům. 

https://obecseletice.cz/formular/cesky-telekomunikacni-urad.pdf

_________________________________________________________________________

 

Místní poplatky za komunální odpad v roce 2023 jsou ve stejné výši jako loni

odkaz zde https://obecseletice.cz/dokumenty/archiv/ozv-komunalni-odpad-2022.pdf

_____________________________________________________________________________________________
  
 

 

- Vzhledem k blížícímu se termínu dohody mezi obcí Seletice a společností Vodovody a kanalizace Nymburk o osazování vodovodních přípojek vodoměry, upozorňujeme občany na nutnost vybavení vodovodní přípojky vodoměrnou soustavou. V  případě, že si s touto problematikou nevíte rady je domluvena spolupráce s panem Ladislavem Ottomanským na tel. 606 822 116 nebo osobně na adrese Doubravany čp. 54.

 

- V případě zájmu o likvidaci odpadních vod (vyvážení septiků) lze kontaktovat pana Valáška z Dobrovic na tel. 731 931 277 nebo 603 717 023.

 

 

Vážení, jako další komunikační kanál ze strany obce k Vám, jsme nechali spustit mobilní aplikaci

můžete stáhnout pro Android na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu

nebo pro iOS na https://apps.apple.com/cz/app/obce-na-webu/id1634431965?l=cs

Postup na straně uživatele:

- nainstalovat aplikaci z Google Play nebo App Store

- po otevření aplikace vyhledat a přidat obec Seletice

Prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu mohou občané dostávat novinky přímo na svůj chytrý telefon.

 

 

 

Platby vůči úřadu KB

 

                        Číslo účtu                 32620191
                        Kód banky 0100

 
  

 

 

 

 

 

 


Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky